Wydarzenie: 4.02.2016

Instalacja Relikwii św. Marii de Mattias (1805-1866), założycielki Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa