Pielgrzymki do Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa

Zapraszamy do organizowania pielgrzymek do Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa.

Miejsce to, zwane Golgotą Poznania, upamiętnia najstarszy polski cud Eucharystyczny, do którego doszło po profanacji trzech świętych Hostii wykradzionych z pobliskiego kościoła ojców dominikanów. Staraniem karmelitów trzewiczkowych w miejscu profanacji wybudowano na początku XVIII wieku dwupoziomowy kościół.

Od XV wieku w tym miejscu trwa modlitwa, za której przyczyną wiele osób doznało uzdrowienia.

Pielgrzymkom proponujemy:

  • wizyty w dowolny dzień tygodnia, z poszanowaniem godzin liturgii w sanktuarium,
  • udział w liturgii tygodnia: wtorek –  modlitwa za chorych na raka; środa –  błogosławieństwo dla kobiet pragnących być matkami i w stanie błogosławionym; piątek – udzielany jest Sakrament chorych,
  • odprawienie Mszy św. w Kaplicy Cudu Eucharystycznego – możliwość zamówienia Mszy św. u księdza rektora lub samodzielnego odprawienia przez księdza z pielgrzymki,
  • zwiedzanie kościoła i kaplicy,
  • czas na indywidualną modlitwę i adorację, 
  • możliwość odprawiania nabożeństw, wielbienia czy adoracji,
  • możliwość otrzymania wody ze studni w małych buteleczkach (przygotowanych przez Sanktuarium),
  • pamiątki.

Co roku prowadzone są 40-dniowe rekolekcje wielkopostne i nabożeństwa pasyjne. Szczególny wymiar duchowy i emocjonalny posiada liturgia Wielkiego Piątku, sprawowana podobnie jak w Jerozolimie.

Istnieje także możliwość:

  • zamówienia Mszy św. lub podania prośby odczytywanej podczas czwartkowej Nowenny do Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Kaplicy Cudu – drogą telefoniczną lub internetową (link do formularza),
  • przesłania publikacji: Z Hostii wytrysnęła Krew. Poznański Cud Eucharystyczny, Kraków 2019; Błogosławiona Aniela Salawa. Orędowniczka w chorobie i cierpieniu, Poznań 2016; Święty Kasper del Bufalo. Patron chorych na raka, Poznań 2016; Błogosławiony ks. Narcyz Putz. Męczennik II wojny światowej, Poznań 2017; Modlitewnik Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu, Poznań 2014, Medytacje Drogi Krzyżowej 2019 oraz pamiątek.

Oprowadzanie pielgrzymek i zorganizowanych grup pod numerem telefonu: 505 012 193

Zobacz kalendarium pielgrzymek

Warto wiedzieć

Przy okazji Mszy św. i nabożeństw otwarty jest kościół górny. Kaplicę Cudu Eucharystycznego można zwiedzać tylko po wcześniejszym umówieniu zwiedzania. W ciągu dnia, bez uprzedniego zgłoszenia, można jedynie obejrzeć kościół z kruchty.