Wydarzenie: 3.07.2016

Odpust Najświętszej Krwi Pana Jezusa

Sumę odprawił ks. kanonik Henryk Nowak.