Wydarzenie: 26.01.2020

Instalacja relikwii bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego, męczenników z Peru