Wydarzenie: 24-26.03.2016

Triduum Paschalne, Liturgia jerozolimska (ukrzyżowanie i pogrzeb Pana Jezusa)