Wydarzenie: 24.11.2019

Intronizacja Chrystusa jako Króla naszych dusz i serc