Wydarzenie: 18.05.2019

Rozpoczęcie peregrynacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskie