Wydarzenie: 15.09.2019

Odpust Matki Bożej Bolesnej której cudowny obraz znajduje się w bocznym ołtarzu