Wydarzenie: 15.09.2017

Odpust Matki Bożej Bolesnej której cudowny obraz znajduje się w bocznym ołtarzu. Sumę odpustową odprawił ks. Wojciech Nowicki, dyrektor Radia Emaus.