Wydarzenie: 10.02-23.03.2016

Wielki Post – 40-dniowe rekolekcje