Kościół jezuitów

Prostopadle do ulicy Żydowskiej, przy której znajduje się Sanktuarium, leży ulica Dominikańska nosząca nazwę od zakonu, który zbudował na niej swój kościół i klasztor. Dziś (od lat 20. XX wieku) – kościół jezuitów.

Po raz pierwszy dominikanie pojawili się w Poznaniu ok. 1231 roku, jeszcze zanim nastąpiła lokacja miasta na prawie niemieckim. Początkowo zgrupowali się w okolicach Śródki, która wówczas była osobną wioską. Po kilku latach książę Przemysł I przeniósł ich do tzw. osady św. Gotarda, leżącej na lewym wybrzeżu Warty. Miejsce to stanowiło zaczątek dzisiejszego Starego Rynku i było lokalizacją znacznie dogodniejszą. Nowo wybudowane przez dominikanów kościół i klasztor stanęły na szlaku handlowym ciągnącym się od rynku po Ostrów Tumski.

Obiekty wybudowane przez zakon w połowie XIII wieku stoją do dziś na wspomnianej ulicy Dominikańskiej. Kościół jest jednym z najwcześniej utworzonych obiektów sakralnych w Poznaniu, ufundowanym prawdopodobnie jeszcze przez Bolesława Krzywoustego. Wraz z rozwojem różnych nurtów sztuki i przechodzeniem w kolejne ręce budowla podlegała transformacji. W XVII wieku pieczę nad kościołem oraz klasztorem sprawowali kolejni biskupi poznańscy i starości generalni Wielkopolski.

W 1698 roku na skutek powodzi częściowemu zniszczeniu uległy filary kościoła, a w 1725 roku huragan zerwał zeń dachy. Każdorazowo dominikanie zwracali się o pomoc do znanych wówczas architektów (m.in. Jana Cattenaziego). Podczas zaboru pruskiego, w 1834 roku, zakon dominikański został wypędzony z kraju. W 1920 roku, gdy nadarzyła się okazja odzyskania klasztoru, brak wystarczających środków uniemożliwił dominikanom transakcję i ostatecznie kościół przejęli jezuici. Zakonnicy nadali kościołowi tytuł Matki Boskiej Pocieszenia, umieszczając w głównym ołtarzu, na tle zabytkowego obrazu św. Dominika, podtrzymywaną przez dwa złocone anioły wierną kopię wizerunku Matki Boskiej Śnieżnej z Rzymu.

Mimo wojennych zniszczeń, kościół i klasztor udało się odbudować i wyremontować. Kościół Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia za swój adres przyjął ulicę Szewską (krzyżującą się z Dominikańską).

Przy kościele mieści się Galeria U Jezuitów – ośrodek kulturalny, oferujący ciekawe pod względem architektonicznym wnętrza (wystawy, wernisaże, pokazy).