Kościół Bożego Ciała

Przy ulicy Strzeleckiej 40, na trasie Poznańskiego Traktu Eucharystycznego (na którym leży również Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa) znajduje się kościół Bożego Ciała. Jego historia sięga 15 sierpnia 1399 roku, kiedy to odnalazły się trzy Hostie wykradzione z kościoła dominikanów (dziś jezuitów), a sprofanowane w miejscu dzisiejszego Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa.

Święte Hostie znaleziono na terenach nadwarciańskich, wówczas funkcjonujących jako oddzielona od miasta osada Piaski. Podczas uroczystych procesji ówczesny biskup przeniósł Ciało Pańskie do kościoła św. Marii Magdaleny znajdującego się na obszarze dzisiejszego Placu Kolegiackiego. W miejscu, w którym je odnaleziono, rozpoczęto budowę sanktuarium eucharystycznego.

Na początek wzniesiono niewielką drewnianą kaplicę. Później, na życzenie króla Władysława Jagiełły (dokument z 1406 roku), położono w tym miejscu podwaliny pod gotycki kościół, nad którym pieczę powierzono zakonowi karmelitów trzewiczkowych. Zespół klasztorny został spalony przez Brandenburczyków w 1657 roku, a siedem lat później odbudowano go, wyremontowano sklepienie nawy głównej i dołączono barokową fasadę.

Pod zaborem pruskim klasztor został wyznaczony do kasacji, jednak ostatecznie przejęli go reformatorzy. Uchroniło to obiekt przed zniszczeniem. W czasie II wojny światowej, jak większość poznańskich budynków sakralnych, kościół pełnił funkcję magazynu. Podczas kończących niemiecką okupację walk część budowli została zniszczona. Remont przeprowadzano w ciągu kolejnych kilkunastu miesięcy, jednak dopiero w latach 1998–2004 odrestaurowano całkowicie gotyckie wnętrza, front i wieżę kościoła.

Świątynia stoi na niewielkim dziedzińcu, który niegdyś był klasztornym cmentarzem, otoczonym ceglanym murem. Od zachodu do świątyni przylega zespół poklasztorny – dwukondygnacyjny budynek o czterech skrzydłach otaczający mały wirydarz pośrodku.

Trzynawowa świątynia pierwotnie miała gwiaździste sklepienie, które zachowało się jedynie w nawach bocznych. W ołtarzu głównym znajduje się obraz “Ostatnia Wieczerza” (autor nieznany). Ze względu na swoje położenie blisko ówczesnego koryta Warty kościół był wielokrotnie zalewany, o czym świadczą liczne znaki i tablice w świątyni. Od 1996 roku co roku spod niego rusza procesja z okazji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Bożego Ciała), która kieruje się w stronę poznańskiej katedry na Ostrowie Tumskim.