Góra Przemysła

Tuż przy poznańskim Starym Rynku znajduje się Góra Przemysła, na której stał niegdyś zamek królewski (a od niedawna stoi ponownie). Tu również znajduje się kościół franciszkanów.

Tuż przy poznańskim Starym Rynku znajduje się Góra Przemysła, na której stał niegdyś zamek królewski (a od niedawna stoi ponownie).

W XIII wieku książę Przemysł – późniejszy król Przemysł II – postanowił właśnie na tym pagórku stworzyć swój dom. Niestety, został zamordowany, zanim budynek ukończono, więc zaprzestano budowy. Lata później król Kazimierz III Wielki powrócił do pomysłu ulokowania w tym miejscu zamku królewskiego. W powstałym obiekcie w 1493 roku królowi złożył hołd lenny wielki mistrz krzyżacki. Odtąd zawsze już wzgórze kojarzone było z siedzibą królów oraz ich namiestników przebywających w Poznaniu.

W 1536 budynek spłonął. Ruiny nie nadawały się do odbudowy. W miejsce dawnego zamku powstał nowy, renesansowy. Następne lata to kolejne rozbudowania i zmiany na frontach obiektu oraz we wnętrzach.

W czasach współczesnych, przez dekady zamek przyjmował kolejno funkcje archiwum państwowego i sądu apelacyjnego. Podczas II wojny światowej, w wyniku walk o poznańską cytadelę, pod niemieckim ostrzałem zamek został całkowicie zniszczony.

W kolejnych latach starano się odbudować budynek na tyle, by mógł pełnić funkcję użytkową dla mieszkańców miasta. W 2010 roku podjęto inicjatywę odbudowy zamku, który po otwarciu będzie mieścił Muzeum Sztuk Użytkowych, oddział poznańskiego Muzeum Narodowego. Data otwarcia pierwszej wystawy w nowej lokalizacji jest jednak ciągle odsuwana – dziś mówi się o połowie 2016 roku.

Warto wspomnieć o pewnej ciekawostce dotyczącej nazwy wzgórza. Bardzo często na starych mapach, a nawet w Internecie możemy znaleźć je jako Wzgórze Przemysława. Nie jest to jednak zgodne z historią. Gdy starosłowiańskie kraje zaczęły się od siebie odłączać, do części imion dodawano końcówkę „-sław” – tak samo zadziało się w przypadku króla Przemysła. Zaczęto więc używać właśnie tej formy. W 1998 roku poznańscy radni uznali jednak, że jest ona niepoprawna i ahistoryczna. Za prawidłową przyjęto nazwę Góra Przemysła.