Podziękowanie

Jesteśmy z mężem gorliwymi czcicielami Matki Bożej. Zawsze (nie tylko w trudnych sytuacjach życiowych) zwracaliśmy się do Niej o pomoc. Prosiliśmy również ukochaną Matkę o łaskę poznania naszego Pana Jezusa Chrystusa. To właśnie Ona zaprowadziła nas do Sanktuarium Najdroższej Krwi Pana Jezusa.

W tym czasie z powodu choroby serca mojego męża, lekarze zadecydowali o niezwłocznej operacji zastawek. Zgoda na operację była bardzo trudna. Zdawaliśmy sobie sprawę z czekających zagrożeń z nią związanych. Kiedy zapadła ostateczna decyzja o terminie operacji, uczestniczyliśmy w mszach świętych dla chorych w każdy piątek miesiąca przyjmując sakrament chorych. W nasze modlitwy błagalne zaangażował się sam ks. prof. Kustosz Leszek Wilczyński, wymieniając na każdej mszy prośbę o szczęśliwą operację i uzdrowienie Jana.

Operacja i szybki powrót do zdrowia jest dla nas wielką łaską i darem od Pana Jezusa i Matki Boskiej. W tym miejscu, gdzie przed wieloma laty Pan Jezus dokonał wielkiego cudu eucharystycznego, otrzymaliśmy ogromną łaskę dobroci i miłości od miłosiernego Stwórcy, Boga Trójjedynego.

Bogu niech będą dzięki! Jezu bądź uwielbiony teraz i zawsze i na wieki wieków amen!

Irena i Jan Szostakowie