Podziękowanie

Za przywrócenie sprawności w lewej ręce.

Grzegorz Mongiało