Podziękowanie

Za dar życia Rafała i Natalii, składają rodzice.

Katarzyna i Marian z Dachowa