Podziękowanie

Za dar życia Rozalii.

Magdalena i Sebastian