Podziękowanie

Za uzdrowienie kręgosłupa i ręki Marii.

Za uzdrowienie Bożeny z raka.