Podziękowanie

Dziękuję Bogu Wszechmogącemu za ocalenie mi życia. Dziękuję rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, którzy wznosili modły w mojej intencji.

Konstancja