Podziękowanie

Za wybudzenie się ze śpiączki kolegi z pracy Michała.