Podziękowanie

Za uzdrowienie syna Stanisława z silnych zawrotów głowy.

Matka