Podziękowanie

Za szczęśliwy przebieg operacji oka Jana.