Podziękowanie

Za uzdrowienie wnuczka Oskara.

Babcia Janina