Podziękowanie

Za uzdrowienie z choroby i uniknięcie operacji.

Monia