Podziękowanie

Za zdrowie i uzdrowienie z choroby nowotworowej.

Roman