Podziękowanie

Podziękowanie Mężowi Boleści za powrót do małżeństwa Izabeli i Tomasza.

Kórnik