Podziękowanie

Pokorne dziękczynienie za uzdrowienie w ciężkiej depresji dwubiegunowej.

Bernard