Podziękowanie

Pokorne dziękczynienie za uleczenie z ciężkiej choroby Anny.