Podziękowanie

Za operacje tętniaka aorty brzusznej Stanisława.