Podziękowanie

Za szczęśliwą operację onkologiczną Barbary.