Podziękowanie

Boże dziękuję za 13 lat wytrwania w walce z uzależnieniem od alkoholu Stasia.