Podziękowanie

Dziękuję Ci Jezu za uzdrowienie mnie z raka i proszę Cię o opiekę dla mnie i mojej rodziny.