Podziękowanie

Za łaskę uzdrowienia z choroby kręgosłupa i kontuzji ręki.

Dziękuje Maria