Podziękowanie

Za szczęśliwe rozwiązanie dla córki i zdrowego wnuka.