Podziękowanie

Za łaskę poczęcia dziecka Piotra.

Dziękuje Katarzyna i Mariusz